...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނޑު
ނ.
(1) ތިނޯހުގެ ކުރި.
(2) ތުނޑުކަށީގެ ކުރި.
(3) މަސްބާނާބުޅިފަދަ އެއްޗެހީގެ ހިމަކޮޅު.
(4) ގަލަމާއި ފަންސުރުފަދަ ތަކެތީގެ ލިޔަން ޖައްސާތަން.
(5) ފައިދަށު ކޮޅުފިލައިގައި އަޅައިފައި ހުންނަ ތުނޑުބައިގެކޮޅު.
(6) އަފުނޯސް ކަށީގެ ކުރި.
(7) ވަޅިއާއި ފިޔޮހިފަދަ އެއްޗެހީގެ ކުރި.
(8) ކުރިއަށް ހިމަކޮށް ހުންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތޭލިކަށި . ހިތިގަސް . ހޯރަފިޔަކުނާ . ރޮނގުދަމާ ކަށިގަނޑު . ބިލެތްމުރާކި . ބުރުދާވަކަރު . ބުލޫކިޔާ . ބުސްކޯޓު . ބޮކަރުމާ . ބޮއިފަތްޖެހިކުނާ . ބޯލްޕެން . ކަހަނބު . ކަށިއޫރު . ކަނިފަށް . ކަނިފަށްލީބުޅި . ކަރަންފޫ . ކަރުދާހުކުނާ . ކަރެދާހެމަލާ . ކަބީލާފުލުސް . ކިރިސް . ކީސްފިލާ . ކެބެޔާ . ކެޔޮފޮތި . ކޮށާވަޅި . ކޮއްޗޭފަތް . ކޮތަން . ކޮތަރި . އަނބުމަސާލަ . އައްޓިޖެހުން . އާމަނަކަ . އޮޅުދޫކައްޓަލަ . ވަކިގަނޑު . ވަކިގަނޑުއެޅުން . ވެއްފިލާ . މަހެބުޅި . މަލެވައްކާ . މަލްހިޅި . މުށު . މޭޒުމަތީ ކައްޓަލަ . މޮށް . މޮއް . މޮއްވުން . ފަންކާތުނޑު . ފަންސުރުޖަހާދަތި . ފަރުދާބަގީޗާ . ފައްތުނޑު . ފުއް . ފުއްކެނޑިރޮންދާ . ފުއްކެނޑިވަޅި . ފުއްކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ