...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނޑުސުފުރާ
ނ.
ހަތްކޮޅުނަގާ ބޭފުޅުންގެ ސުފުރާކޮޅު.
މިހުންނާނީ ހުދުފޮތީގައި ވަށައިގެން ތުނޑުބަރިއެއް އަޅާފައި ހަތަރުކަނުގައި ކުރިބޯށިއަޅާފައެވެ.
މިބައި ހަދާފައި ހުންނަނީ ކަޅުފޮތިންނެވެ.
މި މަސައްކަތް ކުރާނީ މެދުރީ މީހުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުނޑުސުފުރާޔަށް އަތްހަމަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ