...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނި
ނއ.
(1) ބޯމިނުން ކުޑަ (2) އެއްޗެއްގެ ދެފުށުގެ ދެމެދުގައި ހުންނަ ދުރުމިންކުޑަ.
(3) (ޏ،ސ) ދިޔާ.
(4) މަދު ނުވަތަ ކުރު.
މިސާލު:
(ހ) މިހާރު އެތަނުން މީހުންގަނޑު ވަރަށް ތުނިވެއްޖެއެވެ.
(ށ) ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހާދަ ތުނިވެއްޖެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަކާރަ . ހަތާ . ހަތްރީތި . ހަލަވެލި . ހިއްތަލަ އަވެލި . ހިއްތަލަބަތް . ހިމަފޮދުވާރޭ . ހީހަން . ހުނިހައް . ހުޅުނބު . ހުކުރެދި . ހުއިތޮށި . ހުވަފެން . ހޮޅިފަތް . ހޮޅިފޮނިތޮށި . ހޮއެބޮލި . ހޯސާ . ނަރުހިރު . ނަރުކޮއްޓި . ނަލަހަފޮޅު . ރަބަރުފޮތި . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރުކުފަތި . ރޮށި . ރޮށިދެމުން . ރޮންދާދާލި . ބަނޑައިދޫ . ބަނޑިޔަލުފެން . ބަދަލި . ބާދަލާ . ބިކުރު . ބުންބާއަވަލި . ބުރަމަހަ . ބޮކަރުމާ . ބޮލުފޮތިކޮޅު . ބޮޑުކާފަ . ބޮޑުމާމަ . ބޮޑުފިނިހައް . ބޯކަން . ބޯވުން . ބޯޓުގޯނި . ކަށިކެޔޮފޮތި . ކަނދޮޅުދުލި . ކަނދޮޅުދުލިފަށުވި . ކަރުދާސް . ކަޅުރުމާ . ކަޓަރު . ކަޖުރު . ކާންތި . ކާސިންޖީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ