...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނިކަން
ނއނ.
(1) ބޯމިނުން އުނިކަން.
(2) އެއްޗެއްގެ ދެފުށުގެ ދެމެދުގައި ހުންނަ ދުރުމިން ކުޑަކަން.
(3) ބައި މަދުކަން (4ޏ،ސ) ދިޔާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯކަން . ކާންތި . ފަތިކަން . ލޫޅާފަތިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ