...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނިކުރުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ ބޯމިނުން އުނިކުރުން.
(2) އެއްޗެއްގެ ދެފުށުގެ ދެމެދުގައި ހުންނަ ދުރުމިން ކުޑަކުރުން.
(3) ފަތާކުރުން.
(4) ބައިމަދު ކުރުން.
(5) (ޏ،ސ) ދިޔާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތަލިކެޑުން . ފަތާކުރުން . ފަތިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ