...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނިވުން
މ.
(1) ބޯކަންކުޑަވުން.
(2) ބޯކޮށް ވެހެމުންދާ ވާރޭ ގަނޑެއްވެހޭލެއް ތަންކޮޅެއް ކުޑަވުން.
(3) ބައިމަދުވުން (4) ބޮލުގެ ފަތްމަދުވުން (5) (ޏ،ސ) ދިޔާވުން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޫޅާފަތިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ