...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންބިބީ
ނ.
ބިބީ ޢާއިލާގެ މަހެއް.
މިއީ ޖޯޑު ޖޯޑަށް އުޅޭ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ތުން ހުންނަނީ ހިމަތޮޅިއެއްހެން ދިގުކޮށެވެ.
މިތުނބުން ގާގަލާއި މުރަކަތަކުގެ ކުދކުދި ލޯވަޅުތަކުގައި ތިބޭ ފަނިފަކުސަތައް އަތުލައި ކައި ހަދައެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރީނދޫކުލައެެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގެ ކޮތަރިބައިގައި ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއް ހުރެއެވެ.
ބޮލުގެ މަތީ ފަރާތު ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުންދިގުބިބީ . ތުބޮއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ