...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް
"ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް" މަޖާޒު:
ރަބީޢުލް އައްވަލްމަހުގެ ބާރަ ދުވަހާއި، ދެއީދު ދެދުވަހާއި ބޮޑު މާލޫދު ދުވަސް ފަދަ ރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް ގިނައިން ކައްކައި އުޅޭ ދުވަސްދުވަހު އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއަށްވެސް ކާން ލިބޭނެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ