...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންމަޅި
ނ.
(1) ޖަނަވާރުގެ ތުން ނުހުޅުވޭގޮތަށް އަޅުވާމަޅި.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކު މީހެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންނަގެނައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގުލުމަޅި . ތަތެނެމަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ