...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންމަތި
ނ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅުން މައްޔަލުން ބޭރަށް ދައްސޫރަ ދުއްވައިފައި ދައްސޫރަޔަށް ކަނިއަޅައިފައި ނަގާރިޔާ.
(2) ޖީބުރިޔާ.
(3) (ޏ،ސ) ގޯތިތެރޭގައި ވަލަށް އޮންނަ ބައި.
އިހުގައި ބޮޑެތި ގޯތިގޯތީގައި ހުސްކޮށް ވަލުފަރާތަށް އޮންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯގީދަނޑި . ރަށްގޮވާއަޑު . ފަތުރައިލުން . ދައްސޫރަ . ދޫދޫމަތިން . ތުންމައްތާ . ތުންޑިޔާ . ލަޑާރިތް . ޖީބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ