...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންފަތް
ނ.
(1) އަނގައިގެ މައްޗާއި ތިރީގެ ކައިރިފަށް.
(2) ފަރުޖުގެ ދެފަރާތުގެ ކައިރިފަށް.
(3) ތެލިތަށިފަދަ އެއްޗެހީގެ ބޭރަށް މަޅައިލައިފައި ހުންނަ މަތީކައިރި.
(4) ވަޅުވަޅާއި ފެންއަރުވާ ވަޑާމާއި ފާރުފާރު ފަދަ ތަންތާގެ މަތީކައިރިން ބޯކޮށްފައިހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުބޮށި . ރަސްފޫ އެނބުރި . ބަރިދިއްވުން . ބެއްލަ . ކަށްވަޅުގެ ތުންފަތްމަތީގައި . ކަޅިހި . ކައްވާދުކެނޑުން . ކައްވާދުއެޅުން . ކަދާކެނޑުން . ވައްޕައިމަސް . ވަޑޮތޮށޮ . މަތިކަން . މަތީތުންފަތް . މިއަރަވަ . މިއަކަން . މިޔަކަން . ތުން . ތުންފަތާ . ތުންފަތްއެޅުން . ތުންފަތްލުން . ތުންފިއްތުން . ތޮއްޕަތް . ތޮޓާ . ގަތާފައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ