...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންފިއްތުން
މ (.1) ހިތުގައިޖެހި ރޮވޭގޮތްވުމުން ދެތުންފަތް ފިއްތައި ބާރުކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ނުރުހުން ވެގެން ބޮޑާދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުންތިއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ