...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންފުހި
ނ.
(1) ތުންފުހުމަށްޓަކައި ތެންގުޅޭފޮތިކޮޅު ނުވަތަ ކަރުދާސް.
(2) (ސ) ފެންފުހޭ ތުވާލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުންފިހި . ތުންފިހިގަނޑަ . ތުންފިއްސާ . ގޮލަ . ގޮލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ