...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންދިގުބިބީ
ނ.
ބިބީ އާއިލާގެ މަހެއް.
މިއީ ފަރުފަރުގެ ބޭރުގައްޔާއި ފަޅުތެރޭގައި ހުންނަމުރަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ މަހެއް.
މިމަހުގެ ކުލައަކީ ގަދަރީނދޫ ކުލައެވެ.
މިއީ، މަހުގެ ބަނޑުދަށްފަރާތުގެ ކޮތަރިބައިގައި ކަޅުކުލައިގެ ވަށްލަފެއް ހުންނަ، ބޮލުގެ މަތީބައިގެ ކުލަކަޅު ތިރީބައިގެ ކުލަ ހުދުމަހެކެވެ.
މި ބިބީ، ތުންބިބީ އަށްވުރެ ތުންގަނޑު ދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ