...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންދިގުތޮޅި
ނ.
ކަނޑާއި ފަޅުގައިއުޅޭ ހިމަދިގުކޮށްހުންނަ ތުންގަނޑު ދިގުމަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިކޫޑުހޯފު . ކަށިނޫތޮޅި . ތުނބުތޭޅި . ތުންތެޅި . ތުބުދިގިތެޅި . ތުބުތެޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ