...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންތެޅުވުން
މ.
އަނެކަކަށް އަޑުނީވޭގޮތަށް އެއްޗެއްކިއުން ނުވަތަ ކިޔާގޮތް ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުންހެލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ