...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންގަނޑު
ނ.
(1) ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ތުން.
(2) މަސްމަހާމެހީގެ ދިގުކޮށް ނިކުމެފައި ހުންނަތުން.
(3) ވައިޖަހާގުންބާއާއި ވައިޖަހާނޮޅީގެ ކުރީގައި ގުޅައިފައި އޮންނަބައި.
(4) ބައްތެލި ދޯނީގެ ދިރުނބާކޮޅު މައްޔަލުގައި ބޭރަށް ނެރެފައި ހުންނައެތި.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ލޮއިން ނުވަތަ ކުރެދިންނެވެ.
(5) ދޯނިފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅު މައްޔަލާ ގުޅައިގެން ހަނިކޮށް ދިގުކޮށް ކުރިއަށް ނެރެފައިވާބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރީނދޫތޮޅި . ބޮޑުތޮޅި . ކަނޑުހެނޑަމާދޫނި . ކަޅިޔަމަސްދޫނި . ކަފާސްތޮޅި . އަލަކަ . އޮނުގަނޑުތޮޅި . ވަތުންރޭރު . ވަލުއިލޮޅި . ވާތޮޅި . މާކޮޅަލަ . މާތޮޅި . މެއިތުނޑުބޭއް . މެއިތުބުބޭއް . މެލަމަހި . ފަޅުތޮޅި . ފީރުތޮޅި . ފެހުރިހި . ދިއްތުނޑިމޭރަ . ދިއްތުންރޮނޑު . ދޭފަތްދޫނި . ތުނބުގަނޑަ . ތުން . ތުންކުރުތޮޅި . ތުންދިގުހިބަރު . ތުންދިގުބިބީ . ތުންދިގުތޮޅި . ތުބުދިގުހިބަރު . ތޮރާތޮޅި . ލަގަނާ . ގަގުނަސްދޫނި . ގުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ