...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުންޑިޔާ
ނ.
(1) ދިރުނބާކޮޅު މައްޔަލުމަތިން ބޭރަށް ނުކުމެފައި އޮންނަބައި.
(2) އޮޑިފަހަރުގެ ތުންމަތިނަގަން މައިރިޔަލުގެ ތިރީކުރެވި ދަށުން ތުންމަތީގެ ފަސްކަނި އަޅަން ހުރަސްކުރާ ދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ