...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުރަ
ނ.
ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުއްޖާއާއެކު ވިހާމަސް މައިމީހާގެ ބަނޑުން ނުކުންނަ ނުކުތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދު . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވާސާނޯޓް . ހިރުނބު . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ނައުސަރައްކު . ނައްޓައިލުން . ނަވުސަރައްކު . ނިއުޅުން . ނުކުތުން . ރަތް . ރިބާ . ރުކުރުވައިލުން . ބަނޑުން ބޭރުވުން . ބަނޑުއިލި . ބަކަރިބައިކުރުން . ބާކީބައި . ބުއްޑާ . ބެޑުޝީޓު . ބޯނަސް . ބޯވަޅުއެޅި ބޮޑުރިޔާނެގުން . ބޯވައެޅިރިޔާ . ބޯމަތިންއެއްލާރުއް . ބޯލުން . ބޯޑުކުޅިވަރު . ކަނބާދި . ކަރަންފޫދޮރޯށި . ކާށިޖެހުން . ކާރު . ކުނިފޭބުން . ކުރޮޅި . ކުޅިބޯކިބާ . ކެހުން . ކޭން . ކޯނިޖުމްލަ . އަނގަބަސް . އަރުމާޒުލަވަ . އަވަށުތަންޑުވަ . އަދި . އަދިވެސް . އަތުރާކުރެހުން . އަތްލައިބެލުން . އިތުރު . އުތުރުނަކަތް . އުތުރުފަރާތް . އުޑިއެޅުން . އެރެހެއްޓުން . އެއްވަސްކުރުން . އެތުރިއެމުނިގެންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ