...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުރަވުން
މ.
ދަރިފުޅު ނުވަތަ މަސް ބަނޑުން ބޭރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުކުތުން . ބަނޑުން ބޭރުވުން . މަހަވެއްޓުން . މަސްފަހިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ