...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުރާ
ނއ.
(1) އުނދަގޫ.
(2) ދަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިކަ . ހިރުނބު . ހޮނިންމަ . ހޯހިރިބެލުން . ނާރޮވައްފަލުދަ . ނިއާމަ . ނިޔާމަ . ނުހޮރުއްޕާންކުރުން . ނުހޮރުއްޕާންވުން . ނޫސްއެޖެންސީ . ރާދަންޑާރަ . ރިޕޯޓަރު . ރޫސީވިލާތް . ރޭލުއިސްޓޭޝަން . ބުރޯޑުކާސްޓު . ބޮޑުބޯ . ކަންޓްރޯލްޓަވަރު . ކައްޕިތާނު . ކަތުރާން . ކަތެރާން . ކުޅިގަނޑު . އަތުރާހަނޑަސް . އީރާނު . އުނހޫ . އުނދަގޫ . އުނދަގޫކުރުން . އުނދަގޫއުފުލުން . އުނދަގޫވުން . އުގާނަ . ވަރިންމަ . ވަރުވާކަން . ވެދުންކުރުން . މަދިރި . މަލިކު . މެލޭރިޔާމަދިރި . ފައިކަށި . ފަތުވާ . ދަފައި . ދިގުސުފުރާގެކޮޅުގައި ނުއިށީންނާށެވެ . ދުނިޔޭގެ ހަތަރުބިތް . ދުއްތުރާލް . ތަންމަތި . ތަރައި . ތަރުފާލު . ތަރުތީބު . ތަރުތީބުކަން . ތަކުލީފު . ތުރަކުރުން . ތުރައު . ތުރާލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ