...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުރުކީވިލާތް
ނ.
މިއީ ވިލާތަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިއީ، މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމެކެވެ.
ޤައުމުގެ އެއްފަޅި އޮންނަނީ އޭޝިއާގައެވެ.
އަނެއް ފަޅި ޔޫރަޕްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ