...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުރުކުރެއްވުން
މ.
(1) ލުން، މިބަހަށް އެންމެ މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
(ހ) ހެދުންކޮޅު ތުރުކުރެއްވުން.
(2) ބޯކޮށުން ތުނބުޅި ބޭލުން ފަދަކަން ކަމަށް އެންމެ މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
(ހ) އިސްތަށިފުޅު ތުރުކުރެއްވުން.
(ށ) ތުނބުޅިފުޅު ތުރުކުރެއްވުން.
(3) ވެށުން ނުވަތަ ހިއްޕުމަށް އެންމެމާތްކޮށް ކިޔާގޮތް.
މިސާލު:
(ހ) ތެޔޮފޮދު ތުރު ކުރެއްވުން.
(ށ) ބޭސްކޮޅު ތުރުކުރެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްތަށިފުޅު ތުރުކުރެއްވުން . ތުރުކުރެއްވުން . ތެޔޮފެންފޮދު ތުރުކުރެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ