...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުޅާ
ނ.
(1) ދިޔާއެއްޗެހި ނަގަން ދަނޑިއެއްލައިފައި ހުންނައުނބު.
(2) (ހ) އުނދުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިބޮލިސަމުސާ . ބަބުރުކޮތަން . ކުނޑިތެޅާ . ވަލަންޖު . ތައޮލީމްދިނުން . ތުޅަވައް . ތުޅަލި . ތުޅާކިލުން . ތޮޅާ . ތޮޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ