...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުޅު
ނ.
(1) އެއްޗެހި ކިރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިހުންނަނީ ވަށްމޫނުމައްޗެއްގައި ކައްޓެއްލައި މަތީގައި އެލުވޭ ގޮތަށް ބޮޅެއް ހަރުކޮށް ތިރީގައި ބުޅިގަނޑެއް ލައިފައެވެ.
ތަނެއްގައި އެލުވައިގެން ނުވަތަ ބޮޅުގައި އަތުން ހިފަހައްޓައިގެން ނަމަވެސް ބުޅިގަނޑުގައި އެއްޗެއް އެލުވައިފިނަމަ އެ އެއްޗެއްގައި ހުރި ބަރުދަން ކަށިން އަންގައިދޭނެއެވެ.
(2) އެއްފައުލާގެ ބަރުދަން.
މިއީ 82 ރާތަލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިގަނޑުތުޅު . ވަށްތުޅު . ތުޅަ . ތުޅުދަނޑި . ތުޅުދަންޑާ . ތުޅުދާނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ