...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުކި
ނ.
ކުށެއް ކުރެވުމުން ނުވަތަ ކުށްބަހެއް ބުނެވުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ޢާއްމުގޮތެއްގައި މިހެން ބުނެއުޅެނީ ބައެއްކަހަލަ ކުޅިވަރުކުޅޭއިރު ކުށެއް ކުރެވުމުންނެވެ.
މިހެން ބުނެފިނަމަ ކުޅުންކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިތުބާޒީކުރުން . ވަތިކޮބާ . ފޫކިބަ . ދަށުކިބަ . ދެބާސްކީލިފައްޓަރު . ގޮށިޖޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ