...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުއި
ނ.
(1) ފިރިހެނުން ފެނުމުން ބައެއް އަންހެންކުދީންގެ ހަށިގަނޑަށާއި މޫނަށް ގެނެވޭ ލަދުވެތިކަމުގެ ހަރަކާތާއި ބަދަލު.
(2) އާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަމަ . ރަމަވުން . ފޭލިދިނުން . ތަޅައިބުރުއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ