...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުއް
ނއ.
(ބދ) (1) ކުޑަ.
(2) ތުއްތު.
(3) ކާއެއްޗެހި ނުބައިވެގެންލާ ދަވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ނައިބުބެއިކަލުން . ނައިބުފަތް . ބަރުފަށުވި . ބަރުސުތުލި . ޅަހުއްތު . ކަޅުހުއްތު . ކުޑަހުއްތު . ކޮއްޓުން . އުރުވަޑުވާ . އުކުން . ވެޑުވުން . މަޖިލީހަށް އެރުން . މަޙްކަމާ . މުށްވުން . މޭއްޔަރޮއްވުން . މޮށްވުން . މޮއްވުން . ދައިދޯ . ދާއެދާއެ . ދޮހުއްތު . ތުއް . ތުއްރަވާހި . ތުއްވައިލުން . ލޯކަށި . ގެފުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ