...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުއްރަވާސްގަސް
ނ.
އެއްތަނޑަކަށް ވަރަށް ދިގުކޮށް މައްޗަށް ހިމަކޮށް ތިރިޔަށް ފަލަކޮށް ހެދޭގަހެއް.
މިގަހުގެ ބޮޑެތި ފަތްތައް ހުންނަނީ ގަހުގެ ވަށައިގެން ބަރިބަރިއަށް ނުކުމެފައެވެ.
އެފަތުގެ ދެފަރާތުގައިވާ ކުދިފަތްތައް ހުންނަނީ ހިމަފޯލިތަކެއްހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ