...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުއްތު
ނ.
(1) ފިރިހެނުންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
(2) ކުޑަކުދީންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅޭ ނުވަތަ ކުޑަކުދީންގެ ބަހުރުވައިގައި ކުޑަކަމަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ޅަހުއްތު . ކަޅުހުއްތު . ކުޑަހުއްތު . އުކުން . މަޖިލީހަށް އެރުން . މޭއްޔަރޮއްވުން . ދައިދޯ . ދާއެދާއެ . ދޮހުއްތު . ތުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ