...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުވާ
ނ.
(ޅ) ކިރުސައި، ބަތްPެން ފަދަ ތަކެތި ފަދަ ތަކެތި ހިހޫވެ ގިނައިރުވީމާ އޭގެމާތީގައި ލާފައިއޮންނަ ދުލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްޕީން . ހެރޮއިން . ހޭމަސް . ބަނގު . ބަނގުރާ . ބޭސްގުޅަޖެހުން . ކޮކިން . އަފިހުން . އިންޤިލާބު . އިސްޕަންޖުކުރުން . އެކަމަކު . މަރުވާނާ . މަތިބިތްހިފުން . މަތިވައު . މާލީސްކުރުން . ފަނާވާޖެހުން . ފައްތުރަ . ފައްތުރާ . ފަތަވާ . ފަތުރެވާ . ފަތްބޯ . ދަތުވާ . ދަތުވާޖެހުން . ތާޑީ . ތުންފުހި . ތުވާލު . ތުވާލް . ލަންކި . ގައިހިއްކުން . ޑުރަގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ