...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުތި
ނ.
(މ) މޫދުގައި ފޮތިކެނޑޭގޮތަށް ގާކޮޅެއް އެއްލީމާކެނޑޭފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންވަންލޯ . ރުމާ . ކަލައިކުރުން . އަށުތިރީސް . ވައިދުނި . ފުއްޕި . ތަސްލާތު . ތުތިމަހަ . ތުތިމަހަށްކޮށުން . ތުތިމަސް . ތުތިޔާމުހަރެ . ތުތިޔާމޮހޮރު . ތުތިޔާފޯލި . ތުތިޔާދުއްވުން . ތުތިޔާލުން . ސަތިރީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ