...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުތިމަސް
ނ.
(1) ހަތަރެސްކަނަށްވުރެން ކަންކުތިކޮށް ދިގުކޮށް، އަނެއް ދެކަން ކުރުކޮށް ހުންނައިރު ހުންނަގޮތް.
(2) ހަނޑުލު ފުށުން ނުވަތަ އަލަ ކައްޓަލަ ފަދަ އެއްޗެހީން ހަކުރު އަޅައިގެން ހިލައި ތުތިމަސްކޮށް ހުންނަ ތައްގަނޑަށް އޮބައިފައި ހުންނައެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުއްޕި . ތަސްލާތު . ތުތިމަހަ . ތުތިމަހަށްކޮށުން . ތުތިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ