...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުތިޔާ
ނ.
ތިމަރަޔަށްވުރެ ހަރުމަޢުދަނެއް.
މިއީ ދަގަނޑު އެއްޗެހީގެ ބޭރުން ދަބަރު ފޮޅުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ބޭރުގައިލާން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންވަންލޯ . ކަލައިކުރުން . ތުތިޔާމުހަރެ . ތުތިޔާމޮހޮރު . ތުތިޔާފޯލި . ތުތިޔާދުއްވުން . ތުތިޔާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ