...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުލަ
ނ.
(1) މޭސަރާހީގެ ހަތްވަނަ ރާހި.
މިއީ ކާންޏަ ރާއްސާއި ވިރުސިކަ ރާއްސާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ރާއްސެވެ.
(2ގ) ފިއްލެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަ . ހިފައިގަތުން . ހިފުން . ބިރިކައިގަތުން . ކޮރުދެމުން . އަތުއަޅުވައިލުން . އަތުލަހިކުރުން . އަތުލޮފިކުރުން . އަތްޖެހުން . އޮބައިގަތުން . ވައިފޭރުން . ވަގުހިފުން . މަރުގެދިޔަ . ފަހައިދުވުން . ފަހައިގަތުން . ފަޅުކެނބުން . ފިރުކައިގަތުން . ފުން . ފުންކަން . ފެހުން . ފެލައިލުން . ފޭރިކާ . ފޭރިކެއުން . ފޭރިގަތުން . ފޭރުން . ފޭރޭމީހާ . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ދުރޯނެގުން . ތުންބިބީ . ތުޅަދަނޑު . ތޫނބި . ތެޔޮނާށިކާޅުގެންދިއުން . ތޮއްތޮއް . ގައިގައި މައްޗަށްއެރުން . ޓެލެވިޒަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ