...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުލް
ނ.
(ޏ) މަހުގެ ހަމާއި މަސްގަނޑާ ދެމެދު ހުންނަ ސަރުބީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތް އޮންނާނީ ސިދުރަތުލް މުންތަހާގައެވެ. . ކުރުސި . އަށްސުވަރުގެ . ވިތުރިޔާ . މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ