...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫނބި
ނ.
(ގ.) މީދާއަތުލުމަށް އުނބުންނުވަތަ ފަނުން ނުވަތަ ފަތުންހަދާ ހޮހަޅައެއް.
މިތަންހަދައިފައިހުންނީ ހަމައެކަނި ހޮހަޅައިގެ ތެރެއަށް މީދަލަށް ވަދެވޭވަރަށް ކުޑަތަންކޮޅެއް ބަހައްޓައި މަތިބަންދުކޮށްފައެވެ.
އެތެރެއަށް މީދާ ވަނުމުން މަތިން ދާޖަހައިގެން ހައްޔަރުކޮށް މީދާ އަތުލަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ