...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫނުކުރުން
މ.
(1) ކޮށިކަން ކަނޑުވައިލުން.
(2) އޫކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުލުން . މިޔައެޅުވުން . ފީރުލުން . ފޭހުން . ދަތްކެޑެލުން . ތުނޑުއެރުވުން . ތުނޑުޖެހުން . ތެއޮހަނުލުން . ތެޔޮހަނުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ