...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫނުފިލި
ނއ.
(1) ކަޅިރަވައާއި މޫނުމަތި ރީތި.
(2) މޫނުމަތީގައި މީހުންގެ ހިތްދަމައި ގަތުމުގެ ބާރާއި ޖެހިލުންވާ ގޮތްހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަވަންތަ . ހައިބަތު . ހައިބަތުހުރުން . ތީނިފިލި . ތީނިފިލިކަން . ތޫނަފިލި . ތޫނެފިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ