...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫނުފިލިކަން
ނއނ.
(1) ކަޅިރަވައާއި މޫނުމަތި ރީތިކަން.
(2) މޫނުމަތީގައި އަނެކުންގެ ހިތްދަމައިގަތުމުގެ ބާރާއި ޖެހިލުންވާގޮތް ހުންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތީނިފިލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ