...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫރި
ނ.
(1) ބައެއްގަސްގަހުގައި ފަތްނުކުންނައިރު، ނުވަތަ މޭވާގަންނަންވީމާ ތޮޅި ނުވަތަ މާނުކުންނައިރު ބަނޑުފަތެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުންނަ ބައި.
(2) ކަންފަތުގެ އަޑު އިވޭބައިގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ދުލިފަށް.
(3) ކޮޅަށް ހުންނަ ހުރުން.
(4) (މަލިކު) ގާވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްދު . ރަތްކަނދޮޅު . ރާރޮހި . ބަންކެއުހޮޅި . ބޮނދު . ބޮނދުދޫނި . ބޮކަރުމާ . ބޮޑުއާވިގަސް . ކަނޑޫ . ކަޅަލަ . ކަތިރިނދަލި . ކަސްސުރި . ކުޑަރިޔާ . އާޑަތޯޑަ . އެއްމުލި . ވަޅޯދޫނި . މާދޫނި . ފިލިގަސް . ފުނައުއެޅުން . ފެންތުޅާ . ފޮނިތުޅާ . ދިވެހިކަސްތޫރި . ދެބުދާރު . ތޫނު . ތޫރިކޮޅު . ތޫރެ . ގުލްސަންޕާ . ގޮށި . ގޮމަކަސްތޫރި ފުއްލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ