...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫރިކޮޅު
ނ.
(1) ފަރުމާނުގައި ކަތިރިޔާ އަޅައިފައި ހުންނައިރު، ރިޔަލުގެ އެންމެ މައްޗަށްހުންނަ ކޮޅު.
(2) އެއްކޮޅަށް ހިމަކޮށް ހުންނަ ބައެއް އެއްޗެހީގެ އެންމެ ކުރި.
މިސާލު:
ދުންމާރީގެ ތޫރިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަރިޔާ . ތޫރިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ