...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫފާން
ނ.
(1) ގަދަވަޔާއެކީ، ލޮނު، ނުވަތަ، ވެލި، ފެން ފަދަ އެއްޗެއް އަންނައައުން.
(2) ކޯރުކޯރާއި ކަނޑުގެ ފެންގަނޑުމައްޗަށް އުފުލި ނުރައްކާތެރި ގޮތުގައި އެއްގަމަށް ފެތުރިގެންދާދިއުން.
(3) ގަސްގަސް މުލުންލައި ތަންތަން ހަލާކުވާވަރަށް ޖެހޭގަދަވައި.
(4) އާދަޔާޚިލާފަށް ބޯކޮށް ގިނައިރުވެހޭވާރޭ.
(5) މަޖާޒު:
ޖެހޭބޮޑެތި މުޞީބާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ