...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޫލި
ނއ.
އަޑުގައި ހުންނަ ހިމަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީރުވަހައި ގޮވުން . ބުންޒީލަ . މާރިނދަ . ފީކޯތް . ލުއިއަޑު . ޒީލަ . ޒީލަކުރުން . ޒީލައަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ