...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެނި
ނ.
(މ) (1) ކުކުޅުބިހުގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ ދެބައި.
މިސާލު:
(ހ) ހުދުތެނި.
(ލޮނދިގަނޑު) (ށ) ރީނދޫތެނި.
(ގޮބޮޅި) (2) (ވކެނި.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ