...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެން
ނ.
(ގ) ތެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަރިކުރުން . ބޮނޑިތާންކުރުން . ކަރުސާތު . ކަޅިކުރުން . އިސްޕަންޖުކުރުން . އުއިފެވުން . އެސްފީނާއަށް ފެންއެޅުން . ވައިގުޅިޖެހުން . ވައިގުގޫކަފަގަނޑު . މަރަކަށްކަމެއްވިޔަސް . މާލީސްކުރުން . ފެންރޮދި . ފެންފިހިލުން . ފެންގަނޑުބޮޑެއްކަމަކު ރޭރެއް ބިރެއްނުގަންނާނެ . ފެންޖެހުން . ފޮޅި . ފޯކުރުން . ދަމުނަމާދު . ދުންބޯނޮޅި . ދެލިއުނބު . ތުންފުހި . ތެޔޮބައްތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ