...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެންމުން
މ.
ފެނުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ދިޔާއެއްޗަކުން މީހަކު ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ފޯކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅިކުރުން . އުއިފެވުން . އެސްފީނާއަށް ފެންއެޅުން . ފެންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ