...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެރަސް
ނ.
އެއްޗެހި ތަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭސްމަލަން . އިސްޓޭމްޕް . އެސްމައު . ފައިބަރު . ފައިބަރުގުލާސް . ފުޅިތޮށިބަރަނި . ތަތްކުރުން . ތެރަސްފިޅި . ތެރަސްފުޅި . ތެރެހެ . ތެރެހެހުޅިޔާ . ތެރެސް . ތޭނިކަން . ލާކަން . ގިއުޅިލާށި ކިރު . ގިޔުޅިލާށިގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ