...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެރި
ނއ.
(1) ނަންއިތުރު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ހ.
ރަޙހްމަތްތެރި ށ.
އުފެއްދުންތެރި ނ.
ވާތްތެރި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަރާންކޯރުވުން . ހަރުބީ . ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުމީހުން . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތުރު . ހަތުރުކަން . ހަތުރުވެރިކަން . ހަތުރުވެރިވުން . ހަތްހެއްތި . ހަޑަގަތާނަ . ހަޖަމުކުރުން . ހާތްތެރި . ހިނގާބިނގާވުން . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރިއާ . ހިރިޔާ . ހިރުދެމުން . ހިކަރިވުން . ހިކިފަސްތާ ބަކަނާޅާށެވެ. . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިފިހުރުން . ހިތީބޯޓް . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހިތްއަވަސްވުން . ހިތްވަރުކުރުން . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހިތްސާފު . ހިތްސާފުކަން . ހިޔައުއެޅުން . ހިޔައުވުން . ހިޔައުވަހިކަން . ހިޔައުވަހި . ހިޔާ . ހުނަރުވެރި . ހުނަރުވެރިކަން . ހުނަރުވެރިވުން . ހުނަރުވެރިޔާ . ހުންގާނު . ހުރަސްކުނާ . ހުބައޯގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ