...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޅި
ނ.
(1) (ސ) ތޮޅި.
(2) ނނކ.
ތެޅުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލިގަތުން . ހެލިލުން . ހޭކުޑައިވުން . ރުނބާމުށި . ރެނދު . ރެނދުއެޅުން . ބަނޑު . ބަނޑުގައު . ބިންތަޅާއެތިގަނޑު . ބުރުބުރުޖަހާފައިދިއުން . ކޫސް . ކެކުން . އުތުރުވައިގަތުން . ވިއަރި . މަރުދަމަދަމައިއޮތުން . މުށިކޮޅު . ފަހުރޯދިގަދަވުން . ފިނޑިފީށަށް އެރުން . ފުފޭމުށި . ތެޅިހަވާދަ . ތެޅިތެޅިމަރުވުން . ތެޅިލާ . ތެޅީހަވާދަ . ތެޅީފޮޅުން . ތެޅީލުން . ތޮޅީހަވާދަ . ތޮޅިދުންފަތް . ތޮޅިލުން . ތޮޅީމިރިހެ . ތޮޅުން . ތޮޅެލުން . ލޮޅުން . ލޮޅުންއެރުން . ގުންޑާރު . ޚަފަގާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ